Osmo Ecsettisztító és Higító

ECSETTISZTÍTÓ ÉS HÍGÍTÓ 

Az ecsetek egyszerűen és gyorsan tiszták lesznek!

Aromás anyagokat nem tartalmazó ecsettisztító és hígító lakkbenzinből.

Az Osmo ecsettisztító és hígító ideális a munkaeszközök tisztításához az Osmo felületkezelő-anyagok, olajok vagy műgyanták, illetve oldószertartalmú festékek felvitelét követően.

Színárnyalat Nr. 8000 Színtelen

Kivitel: 1 Liter

2.850 Ft

ECSETTISZTÍTÓ ÉS HÍGÍTÓ Az ecsetek egyszerűen és gyorsan tiszták lesznek!

TERMÉKLEÍRÁS Aromás anyagokat nem tartalmazó ecsettisztító és hígító lakkbenzinből.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Az Osmo ecsettisztító és hígító ideális a munkaeszközök tisztításához az Osmo felületkezelő-anyagok, olajok vagy műgyanták, illetve oldószertartalmú festékek felvitelét követően.

ELTARTHATÓSÁG Száraz helyen és jól lezárva tárolva legalább 5 évig eltartható.

ÚTMUTATÓ Oldószerbázisú olajfestékek hígítójaként is használható.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Gyermekektől elzárva tartandó. A gőz belélegzése tilos.

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz kell fordulni. NEM szabad hánytatni! A készítményt/tárolóedényt engedéllyel rendelkező veszélyesanyag-lerakóhelyen kell leadni. 

Összetevők: Alifás szénhidrogének (> 30%) Index-szám: 649-327-00-6

HULLADÉKKEZELÉS A maradék termékeket és csomagolóanyagot a helyileg hatályos előírások szerint kell megsemmisíteni (EU hulladékkód: 07 07 04). Csak a maradványoktól megtisztított edényeket lehet újra felhasználni.

Színárnyalat Nr. 8000 Színtelen